Είναι η χρησιμοποίηση φωτός από τεχνητές πηγές για θεραπευτικούς σκοπούς.Σήμερα χρησιμοποιούνται ανάλογα με τη θεραπευτική αγωγή που επιδιώκεται, οι υπέρυθρες, οι υπεριώδεις και οι ορατές ακτίνες.Οι υπέρυθρες έχουν θερμαντική ενέργεια και προέρχονται από μία συσκευή που λέγεται "ινφραρούζ". Η ένταση της ακτινοβολίας ρυθμίζεται με την απόσταση της συσκευής από το σώμα (δεν πρέπει να "καίει" το σημείο εφαρμογής).Οι ορατές έχουν θερμαντική ή βακτηριοκτόνο ενέργεια και προέρχονται από λυχνίες που ονομάζονται "σολούζ". Και εδώ η ρύθμιση της ακτινοβολίας γίνεται όπως και στη λυχνία "ινφραρούζ".Αντίθετα, οι υπεριώδεις ακτίνες είναι μόνο βακτηριοκτόνες και χημικές και χρησιμοποιούνται λυχνίες ειδικού τύπου. Η ένταση και η διάρκειά τους δεν υπολογίζονται με βάση τα αισθήματα που προκαλούν στον ασθενή και γι' αυτό χρησιμοποιούνται με αυστηρά καθορισμένες δόσεις από τον ειδικό και μόνο.