Μαιευτική παράλυση

Η κάκωση του βραχιονίου πλέγματος από υπερβολική έλξη επάνω στο πλέγμα κατά τον τοκετό. Προδιαθεσικοί παράγοντες είναι το υπέρβαρο νεογνό, η δυσαναλογία κεφαλής-πυέλου, η ισχιακή προβολή, η ωμοδυστοκία και ο παρατεταμένος τοκετός.Το δεξιό πλέγμα προσ...

Περισσότερα

Βρεφική παράλυση


Σκολίωση

Ο όρος σκολίωση προέρχεται από τη λέξη σκολιός, που σημαίνει στρεβλός. Η φυσιολογική σπονδυλική στήλη στην προσθιοπίσθια διάστασή της φαίνεται τελείως ευθεία. Σκολίωση ονομάζουμε την πλάγια παρεκτόπιση της σπονδυλικής στήλης από τη μέση γραμμή.

Περισσότερα

Κύφωση

Κύφωση λέγεται όταν η φυσιολογική κυρτότητα της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης ξεπερνάει τις 40ο. Οφείλεται σε διάφορα αίτια και διακρίνεται με βάση το κινητό ή μη της καμπύλης σε εύκαμπη ή δύσκαμπη, τη μορφή της καμπύλης σε ομαλή και σε γων...

Περισσότερα