Focused Shock Wave Therapy (ESWT)


Η επόμενη γενιά κρουστικών κυμάτων πιεζοηλεκτρικής τεχνολογίας.

Τι είναι η Piezowave® θεραπεία….  (λίγη θεωρία…)

Η επόμενη γενιά των κρουστικών κυμάτων (shock wave therapy) αξεπέραστη μέχρι σήμερα στα αποτελέσματά της είναι η Piezo Wave ® (πλέον θεραπεία Piezowave®)

Πιεζοηλεκτρική τεχνολογία "άμεσης εστίασης" εξασφαλίζει ελάχιστο πόνο κατά  την εφαρμογή και  εξαιρετικά αποτελέσματα στις παθήσεις . Η πιεζοηλεκτρική τεχνολογία κρουστικών κυμάτων προσφέρει ένα εκτενές εύρος διαμόρφωσης των κρουστικών κυμάτων το μοναδικό στο είδος του, Piezowave2.
Τα κεραμικά πιεζοηλεκτρικά στοιχεία είναι γεωμετρικά διατεταγμένα σε μία κοίλη επιφάνεια (όπως φαίνεται στην εικόνα 1) , με τέτοιο τρόπο ώστε όταν διεγείρονται ταυτόχρονα από ένα σύντομο παλμό υψηλής τάσης, διαστέλλονται κατά μερικά μικρόμετρα προκειμένου να παραχθεί ένας παλμός πίεσης. Τα πιεζοηλεκτρικά στοιχεία είναι ακριβώς προσανατολισμένα έτσι ώστε κάθε παλμός πίεσης να είναι εστιασμένος σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Η ακριβής εστίαση του παλμού δημιουργεί ένα κρουστικό κύμα στο εστιακό σημείο. Η "άμεση εστίαση" της πιεζοηλεκτρική τεχνολογίας κρουστικών κυμάτων εξαλείφει τις ανάγκες για πρόσθετους ανακλαστήρες έχοντας ως αποτέλεσμα το σχεδιασμό συμπαγών κεφαλών και ακριβούς σαφώς προσδιορισμένης εστιακής περιοχής. Η πρακτικά ανώδυνη θεραπεία εφαρμόζεται σχεδόν αθόρυβα και τα επίπεδα ενέργειας ρυθμίζονται ελεύθερα χωρίς να υπάρχει σχεδόν καμία επίπτωση στο μέγεθος του εστιακού σημείου. (στην εικόνα 2 μπορείτε να παρατηρήσετε τις διαφορές μεταξύ των focused (Piezowave® θεραπεία) και radial κρουστικά κύματα)
(εικόνα1) (εικόνα2)

Η Piezowave® θεραπεία στην πράξη ….

Η θεραπεία Piezowave® είναι από τις πολύ λίγες ιατρικές τεχνολογίες που είναι αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση χρόνιων μυοσκελετικών προβλημάτων. Συστήνεται ότι η θεραπεία Piezowave® να χρησιμοποιείται ως ένα πρώτο πολύ σημαντικό βήμα έναρξης της διαδικασίας ίασης για χρόνιες, παραμένουσες παθήσεις και την επαναεισαγωγή τους στη οξεία φάση της αποκατάστασης. Τα εξωσωματικά κρουστικά κύματα θεωρούνται ως ένα μηχανικό ερέθισμα που προκαλεί βιοχημικές αλλαγές στα ζωντανά κύτταρα και που μπορεί να επηρεάσει τελικά την γενετική έκφραση των κυττάρων σε μοριακό επίπεδο και να οδηγήσει σε συγκεκριμένες επιθυμητές αντιδράσεις των ιστών. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως μηχανομετατροπή "mechanotransduction".

Ενδεικνυόμενες παθήσεις Piezowave®


Στην αισθητική φυσικοθεραπεία χρησιμοποιείτε για αντιμετώπιση κυτταρίτιδας (Cellulite). Πρόσφατη ιατρική έρευνα στη θεραπεία Piezowave®  γίνεται για διερεύνηση νέων ενδείξεων που αφορούν θεραπεία τραυμάτων, δερματολογία, προστατίτιδα.

Αντενδείξεις
  • Διαταραχές της πήξης του αίματος.
  • Λήψη ιατρικών σκευασμάτων που επηρεάζουν την πήξη του αίματος.
  • Οξεία φλεγμονή στην περιοχή που εφαρμόζεται η θεραπεία.
  • Όγκοι στην περιοχή που εφαρμόζεται η θεραπεία.
  • Κύηση.
  • Ιστός με αέριο (πνεύμονες) στην περιοχή εφαρμογής της θεραπείας.
  • Ασθενείς με βηματοδότη

Τι είναι τα σημεία πυροδότησης πόνου (Trigger point) ;

Τα σημεία πυροδότησης του πόνου ονομάζονται επίσης μυελογελόσεις. Προκαλούνται από διαταραχές στην ενεργειακή ισορροπία των μυϊκών κυττάρων, είναι τοπικά συσσωματώματα μέσα στους μύες, που μπορούν να προκαλέσουν πόνους από αντανάκλαση σε μύες εντός των ζωνών που είναι χαρακτηριστικές για κάθε συγκεκριμένο μυ. Τα σημεία πυροδότησης του πόνου είναι μόνιμα συσταλμένες και διογκωμένες περιοχές των μυϊκών ινών στο εσωτερικό του μυός. Κατά την διάγνωση, είναι' σημαντικό να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα στα απομακρυσμένα και τα δομικά σημεία πυροδότησης του πόνου.

Θεραπεία Συνδρόμου Μυοπεριτονιακού Πόνου - Σημείων Πυροδότησης Πόνου (Trigger Points) με Piezowave®.

Τα σημεία πυροδότησης πόνου (mTrP) είναι διακριτά, εστιασμένα, υπερευαίσθητα σημεία που συναντώνται συχνά στους σκελετικούς μύες αλλά μπορούν να εμφανιστούν και σε άλλα μαλακά μόρια. Μπορούν να πυροδοτήσουν πόνο στο μυ που βρίσκονται ή στη γύρω περιοχή ή ακόμη και σε απομακρυσμένη από τον μυ περιοχή (αντανακλαστικός πόνος).

Με την Πιεζοηλεκτρική τεχνολογία κρουστικών κυμάτων τα σημεία πυροδότησης πόνου μπορούν να εντοπιστούν με πολύ μεγάλη ακρίβεια, πολύ εύκολα, γρήγορα ακόμη και αν βρίσκονται σε βαθύτερα στρώματα ιστών που δεν είναι προσεγγίσιμα με ψηλάφηση. Μπορούν να θεραπευτούν με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα και εντυπωσιακά αποτελέσματα από την πρώτη κιόλας θεραπεία.