Πρόκειται για βλάβη του προσωπικού νεύρου το οποίο είναι υπεύθυνο για την κινητικότητα των μυών του προσώπου. Η πιο συχνή αιτιολογία είναι ιδιοπαθής (δηλ.άγνωστης αιτιολογίας) και ονομάζεται παράλυση του Bell ή "παράλυση εκ ψύξεως".

Στην κλινική εικόνα - συμπτώματα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα : 
Τα σημεία και συμπτώματα αρχίζουν ξαφνικά και κορυφώνονται σε 48 ώρες. Μπορεί να πάρουν διαφορετική μορφή από ασθενή σε ασθενή και να έχουν διαφορετικό βαθμό σοβαρότητας, από λίγη αδυναμία έως πλήρη παράλυση.
Σπασμωδικές κινήσεις, αδυναμία ή παράλυση της μίας ή και των δύο μεριών του προσώπου Μούδιασμα στη μεριά που προσβλήθηκε
Χαμήλωμα του βλεφάρου και της γωνίας του στόματος. Το μάτι που επηρεάζεται δεν μπορεί να κλείνει πλήρως
Διαφυγή σάλιου από το στόμα
Ξηρότητα του ματιού ή του στόματος
Προβλήματα γεύσης
Υπερβολικό δάκρυσμα από το ένα μάτι
Σημαντική αλλοίωση της όψης του προσώπου του ασθενούς που προκαλείται λόγω των πιο πάνω σημείων

Θεραπεία:

Προτιμάται αποιδηματική αγωγή (κυρίως με κορτικοστεροειδή) η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί το  ταχύτερο δυνατόν μετά την εγκατάσταση της συμπτωματολογίας 
Eίναι αναγκαία φυσιοθεραπευτική αγωγή με την συσκευή Human Tecar η οποία θα βοηθήσει στην καλύτερη αιμάτοση και οξυγώνοση της περιοχής και θα μειώση σημαντικά το χρόνο θεραπείας της πάθησης.