Ο βελονισμός είναι αποτελεσματικός στην αντιμετώπιση του πόνου και μάλιστα μπορεί να είναι διπλάσια αποτελεσματικός από τη καλύτερη αναλγητική φαρμακευτική θεραπεία σε περιπτώσεις οσφυαλγίας και πόνου από μυοσκελετικές παθήσεις. Δεν είναι όμως εξίσου αποτελεσματικός στην αντιμετώπιση άλλων παθήσεων, όπως η υπέρταση, η παχυσαρκία ή τα καρδιαγγειακά νοσήματα όπου τα οφέλη είναι από ελάχιστα έως μηδενικά. Ο βελονισμός είτε είναι ο Κινέζικος είτε η Μέθοδος Ξηράς Βελόνης αποτελεί ένα δυνατό όπλο για την αντιμετώπιση πολλών ειδών πόνου και παθήσεων.Η κύρια διαφορά τους είναι πως ο Κινέζικος χρησιμοποιείται για όλα τα είδη πόνου και παθήσεις, ενώ η Ξηρά Βελόνη (Dry Needle) κυρίως για τοπικούς μυοπεριτοναϊκούς πόνους. Η επιλογή γίνεται από τον θεραπευτή ανάλογα με την πάθηση και τον ασθενή.Η τεχνική της Ξηράς βελόνας είναι μια θεραπευτική πράξη η οποία χρησιμοποιείται από φυσιοθεραπευτές σε αρκετά μέρη του κόσμου. Κυρίως χρησιμοποιεί μια λεπτή ευλύγιστη βελόνα όπως στον κλασικό βελονισμό.Η τεχνική ενέχει την εισαγωγή και τον επαναλαμβανόμενο χειρισμό μίας λεπτής και ευλύγιστης βελόνας στο σημείο πυροδότησης πόνου(Trigger point) του μυός, έτσι ώστε να παράγεται μία τοπική απόκριση σύσπασης η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μυϊκή χαλάρωση.

Μηχανισμός λειτουργίας της Ξηράς βελόνας (Dry Needling).
Οι ακριβείς μηχανισμοί δεν είναι γνωστοί. Με τα χρόνια έχει αποδειχθεί ότι το μακροπρόθεσμο θεραπευτικό αποτέλεσμα το οποίο οφείλεται στο μηχανικό ερέθισμα της ίδιας της βελόνας. Όταν ένα άκρο της βελόνας χτυπά ένα σημείο ενεργοποίησης(trigger point), ο μυς αντιδρά με μία τοπική σύσπαση.Αυτή η τοπική σύσπαση είναι ακούσια. Έχει αποδειχθεί ότι η εκμαίευση των τοπικών απαντήσεων σύσπασης είναι η πιο σημαντική πτυχή για την απόκτηση ενός επιτυχημένου θεραπευτικού αποτελέσματος για την απενεργοποίηση των σημείων ενεργοποίησης. Υπάρχουν μια σειρά από υποθέσεις ως προς τους λόγους για τους οποίους η μέθοδος της Ξηράς βελόνας λειτουργεί. Dry needling (ξηρά βελόνα) και οι επόμενες τοπικές αντιδράσεις σύσπασης μπορεί μηχανικά να διαταράξουν τη φυσιολογική σύσπαση του σημείου ενεργοποίησης. Η Ξηρά βελόνα διεγείρει ορισμένους νευρολογικούς αισθητήρες στο σώμα που διαμορφώνουν τα σήματα πόνου. Dry needling και οι επόμενες τοπικές αντιδράσεις σύσπασης μπορεί να προκαλέσουν θετικές τοπικές βιοχημικές αλλαγές και να οδηγήσουν σε αύξηση της ροής του αίματος.
 
Αντενδείξεις
Αντιπηκτικά: Ταχύτητα κάτω από 50, INR κάτω από 2, Ασπιρίνη.
Διαταραχές πηκτικότητας
Οξεία πάθηση εσωτερικών οργάνων
Πρόσφατος τραυματισμός
Εγκυμοσύνη
Δερματική πάθηση όπως Ψωρίαση και εκζέματα
Οίδημα ιστών: Λεμφοίδημα ολόκληρου τεταρτημορίου
Ψυχιατρικές παθήσεις
Απώλεια φόρμας συγκατάβασης του ασθενή.

Συνήθεις αντιδράσεις

Κόπωση (‘Έπρεπε να ξαπλώσω και να κοιμηθώ αμέσως)
Υπερδιέγερση (Δεν μπορούσα να κοιμηθώ, ούτε να ηρεμήσω)
Χωλότητα, εσωτερική πίεση ‘’Πλαδαρότητα’’ (Η “σβελτάδα”, η ταχύτητα του μυ χάνεται. Δεν συνίσταται λίγο πριν από μια αγωνιστική δραστηριότητα)
Ελαφρότητα (Το πόδι μού δεν νιώθει το βάρος) Αυτονομικές αντιδράσεις Ιδρώτας, Ναυτία, Ίλιγγος Παροξυσμική ταχυκαρδία (εγκατάσταση ταχυκαρδίας) Παρασυμπαθητικοτονία (Χαμηλός καρδιακός ρυθμός, Υποτονία) Λιποθυμία (Συνεχής παρακολούθηση, κεφάλι χαμηλά / πόδια ψηλά, ενυδάτωση)

Αυτονομικές αντιδράσεις

Ιδρώτας, Ναυτία, Ίλιγγος
Παροξυσμική ταχυκαρδία (εγκατάσταση ταχυκαρδίας)
Παρασυμπαθητικοτονία (Χαμηλός καρδιακός ρυθμός, Υποτονία)
Λιποθυμία (Συνεχής παρακολούθηση, κεφάλι χαμηλά / πόδια ψηλά, ενυδάτωση)