Εφαρμογή κρουστικού υπερήχου

Shock wave στην ασβεστοποιός τενοντίτιδα


Η ασβεστοποιός περιαρθρίτιδα (ασβεστοποιός τενοντίτιδα) χαρακτηρίζεται από εναπόθεση αλάτων ασβεστίου, συνήθως υδροξυαπατίτη, σε περιαρθρικούς ιστούς και κυρίως στους τένοντες κοντά στα σημεία που προσκολλώνται πάνω στα οστά. . Η εναπόθεση αλάτων ασβεστίου μπορεί να είναι διάχυτη ή να συσσωρεύεται σε ένα σημείο, οπότε είναι ακτινολογικά ορατή. Οι περιαρθρικές εναποθέσεις αλάτων ασβεστίου είναι συχνά ασυμπτωματικές. Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις κρύσταλλοι ασβεστίου αποσπώνται από τις εναποθέσεις, εισέρχονται σε παρακείμενο ορογόνο θύλακο και προκαλούν έντονη τοπική φλεγμονή που εκδηλώνεται με πολύ ισχυρό πόνο, διόγκωση, θερμότητα και έντονη τοπική ευαισθησία στην πίεση. Τα συμπτώματα είναι ανάλογα της βασικής αιτίας του προβλήματος. Πόνος που πιθανόν να έχει υφέσεις και εξάρσεις, να μεταβάλλεται ή να είναι συνεχής, να ακτινοβολεί σε ολόκληρο το χέρι, ή να γίνεται αντιληπτός στην διάρκεια συγκεκριμένων κινήσεων ή κατά την νυκτερινή ανάπαυση. Περιορισμός της κίνησης που μπορεί να καταλήξει σε «Σύνδρομο Παγωμένου Ώμου». Αστάθεια της άρθρωσης. Οίδημα στην οξεία φάση. Μυϊκή αδυναμία

Συντηρητική αγωγή
1. Σταματάμε την δραστηριότητα που προκάλεσε τον πόνο.
2. Εφαρμόζουμε πάγο στην περιοχή (ΟΧΙ ζέστά επιθέματα).
3. Περιορίζουμε τις δραστηριότητες (ΟΧΙ ακινησία).

Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση
Laser
Θεραπευτικός Υπέρηχος.
Ιοντοφόρεση με χρήση αντιφλεγμονώδους ή κορτιζονούχου φάρμακου. Εδώ πρέπει να προσέξουμε ότι η ιοντοφόρεση ή η έγχυση με κορτιζονούχο φάρμακο αντενδείκνυται σε συνδυασμό με Laser Χαμηλής Ισχύος, καθώς μπορεί να προκαλέσει επιδείνωση των συμπτωμάτων.
Απελευθέρωση των trigger points με κρουστικό υπέρηχο (shock wave) πάντα σε συνδυασμό με διατάσεις.
Κινητοποίηση της άρθρωσης (mobilization), στα όρια του πόνου, με στόχο την αύξηση του εύρους κίνησης.
Μυϊκή ισχυροποίηση.
Σε περίπτωση «Συνδρόμου του παγωμένου ώμου», θεωρείται απαραίτητο η χρήση του μηχανήματος CPM (Παθητικής κινητοποίησης του Ώμου).
Όταν υπάρχει αστάθεια του ώμου απαιτείται ειδική επίδεση του ώμου (Shoulder taping) και ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης που να περιλαμβάνει επανεκπαίδευση με Biofeedback.
Ασκήσεις Ιδιοδεκτικότητας.
Τα κύματα κρούσης (shock wave) και η Hilterapia® αποδείχτηκαν ανώτερες της φυσιοθεραπείας, από άποψη αποτελεσματικότητας, ενώ η Hilterapia® δίνει καλύτερα αποτελέσματα στον πόνο. Προτείνεται, επίσης, ένας συνδυασμός κυμάτων κρούσης, Hilterapia® και λειτουργικής αποκατάστασης.
Χειρουργική αποκατάσταση, σε περίπτωση αποτυχίας της συντηρητικής αντιμετώπισης
Όταν εφαρμόζεται Shock wave πάνω στο ασβέστωμα έχουμε αύξηση της πίεσης σε αυτό με αποτέλεσμα το κατακερματισμό του και τελικά την αποδιοργάνωσή του. Η εφαρμογή του shock wave στις τενοντιτίδες έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των συστημάτων ενδογενούς ελέγχου του πόνου με αποτέλεσμα την δραματική μειωσή του. Επίσης προκαλείται αύξηση της διαπερότητας της κυτταρικής μεμβράνης, αύξηση της παρουσίας των κυτοκινών, καθώς και αύξηση της αγγειογένεσης με συνέπεια την ταχεία διαδικασία της επούλωσης της ανατομικής περιοχής που φλεγμαίνει (Loew M, 1999).