Δέστε τον ελαστικό ιμάντα στο ύψος του αγκώνα σας, πιάστε την άκρη του απομακρυνθείτε αρκετά ώστε το λάστιχο να τεντωθεί και τραβήξτε προς τον εαυτό σας. Επαναλάβετε και με το άλλο χέρι, 10 φορές για 2 σετ.(εικόνα 1)

Από καθιστή θέση ακουμπήστε σε ένα τραπέζι τον αγκώνα σας όπως στην εικόνα, κρατώντας το βαράκι στη μέση θέση (αρχική). Στρέψτε τον καρπό σας προς τα πάνω με την φορά του βέλους (τελική).(εικόνα 2)

Από την ίδια θέση κρατήστε το βαράκι έτσι ώστε να κοιτά η παλάμη σας κάτω (αρχική), έχοντας σταθερό τον αγκώνα κάμψτε τον καρπό σας προς τα πάνω (κάμψη). Επαναλάβετε 10 φορές . Συνεχίστε με έκταση του καρπού (έκταση).(εικόνα 3)

Προσοχή !! Αν κάποια από της παραπάνω ασκήσεις σας προκαλεί πόνο να σταματήσετε αμέσως και να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή τον φυσικοθεραπευτή σας.