Λέγοντας αναπνευστική φυσικοθεραπεία, εννοούμε τις ασκήσεις και τις τεχνικές που χρησιμοποιούμε για να διευκολύνουμε ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι ασθενείς με χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις, αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα αναπνοής, ακόμα και για την πραγματοποίηση μικρών και εύκολων κινήσεων. Αν προσθέσουμε και το άγχος που τους κυριεύει σε κάθε τους προσπάθεια για το αν θα είναι επιτυχής, τότε εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε, όχι μόνο την σωματική αλλά και την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκονται.  Στόχοι Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας:

Οι στόχοι της αναπνευστικής φυσικοθεραπείας είναι κυρίως τρεις (3):
-Η βελτίωση του πνευμονικού αερισμού
-Η αύξηση της αντοχής σε ασθενείς με μειωμένη αναπνευστική ικανότητα
-Ο βρογχικός καθαρισμός

Αναπνευστική φυσικοθεραπεία – Τεχνικές
Ο φυσικοθεραπευτής καλείται να εφαρμόσει τις τεχνικές της αναπνευστικής φυσικοθεραπείας στην καθημερινή κλινική πράξη, γνωρίζοντας ότι:

Α) Για τις τεχνικές βελτίωσης του πνευμονικού αερισμού και της μείωσης του αναπνευστικού έργου υπάρχει σαφής ερευνητική απόδειξη για την αποτελεσματικότητά τους.

Β) Για τις τεχνικές του βρογχικού καθαρισμού, επειδή δεν είναι έγκυρα όλα τα όργανα μέτρησης της βρογχικής κάθαρσης, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητα των τεχνικών που εφαρμόζονται είναι επιστημονικά αμφισβητήσιμη.
Η απόφαση για την επιλογή της τεχνικής που θα επιλέξει ο φυσικοθεραπευτής, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως, το ιστορικό του ασθενή, την κλινική εικόνα, τον εργαστηριακό έλεγχο, το διαθέσιμο χρόνο και την ικανότητα του ασθενή αλλά κυρίως από τον στόχο που θέλουμε να πετύχουμε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για το συγκεκριμένο άρρωστο.

Για τον φυσικοθεραπευτή είναι σημαντικό να γνωρίζει εάν η τεχνική η οποία αποφασίζει να εφαρμόσει είναι περισσότερο αποτελεσματική, με μικρότερο κόστος χρόνου και χρημάτων, περισσότερο κατανοητή και μακροπρόθεσμα πιο εύκολα εφαρμόσιμη από τον ίδιο τον ασθενή.

Οι περισσότερες τεχνικές που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της φυσικοθεραπείας, δεν επιτυγχάνουν μόνο ένα στόχο (π.χ. βρογχικός καθαρισμός) αλλά δύο ή και πιο πολλούς (π.χ. βρογχικός καθαρισμός και αύξηση του πνευμονικού όγκου ταυτόχρονα).

Οι τεχνικές αυτές είναι οι εξής:

- Σωστή τοποθέτηση σε κατάλληλες θέσεις
Με την σωστή τοποθέτηση του ασθενή από την ύπτια στην καθιστή και βαθμιαία στην όρθια θέση, αυξάνονται όλοι οι πνευμονικοί όγκοι, οι χωρητικότητες, και η ροή του οξυγόνου στους αεραγωγούς του σώματος.

- Ασκήσεις για ελεγχόμενη αναπνοή
Γίνεται διδασκαλία της θωρακικής αναπνοής, της κοιλιακής αναπνοής και του συνδυασμού αυτών. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε το συγχρονισμό των κινήσεων του θώρακα και της κοιλιάς, αυξάνοντας την πνευμονική χωρητικότητα και μειώνοντας το νεκρό χώρο.

- Εφαρμογή θετική πίεσης στους αεραγωγούς του σώματος
Η εφαρμογή αυτή γίνεται με τη χρήση διαφόρων συσκευών οξυγόνου και επιτυγχάνει την προσωρινή αύξηση των πνευμονικών όγκων και την βελτίωση της ανταλλαγής αερίων.

- Ενδυνάμωση των αναπνευστικών μυών
Για την ενδυνάμωση των αναπνευστικών μυών, η ένταση της άσκηση θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη για να πετύχουμε αποτέλεσμα, η διάρκεια της να φτάνει τα 30 λεπτά και η συχνότητα να είναι μέχρι και 3 φορές την εβδομάδα.

- Βρογχική παροχέτευση με τη βαρύτητα και χειρισμούς
Χρησιμοποιώντας τη βαρύτητα μπορούμε να έχουμε μικρά αποτελέσματα στη βρογχική κάθαρση, ενώ σαφώς καλύτερα αποτελέσματα έχουμε όταν εφαρμόζουμε πλήξεις και δονήσεις στην πλάτη και το θώρακα του ασθενή το οποίο τοποθετούμε σε διάφορες θέσεις.

- Τεχνική της βεβιασμένης εκπνοής
Ο βήχας απομακρύνει ξένα σώματα ή βλέννα από τις ανώτερες αναπνευστικές οδούς. Έτσι σε περιπτώσεις που ο ασθενής δεν μπορεί να βήξει, υιοθετούνται ειδικά τεχνάσματα όπως το λαχάνιασμα και το χνώτο, τα οποία σε συνδυασμό με πλήξεις και δονήσεις βοηθούν στο βρογχικό καθαρισμό.

- Αυτογενής παροχέτευση
Είναι ο συνδυασμός της κοιλιακής αναπνοής μαζί με ασκήσεις θωρακικής έκπτυξης που βελτιώνει την βρογχική κάθαρση και τον πνευμονικό αερισμό.Λέγοντας αναπνευστική φυσικοθεραπεία, εννοούμε τις ασκήσεις και τις τεχνικές που χρησιμοποιούμε για να διευκολύνουμε ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι ασθενείς με χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις, αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα αναπνοής, ακόμα και για την πραγματοποίηση μικρών και εύκολων κινήσεων. Αν προσθέσουμε και το άγχος που τους κυριεύει σε κάθε τους προσπάθεια για το αν θα είναι επιτυχής, τότε εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε, όχι μόνο την σωματική αλλά και την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

πηγή neaepohi.gr