Αιτιολογία
Η κάκωση του βραχιονίου πλέγματος από υπερβολική έλξη επάνω στο πλέγμα κατά τον τοκετό. Προδιαθεσικοί παράγοντες είναι το υπέρβαρο νεογνό, η δυσαναλογία κεφαλής-πυέλου, η ισχιακή προβολή, η ωμοδυστοκία και ο παρατεταμένος τοκετός.Το δεξιό πλέγμα προσβάλλεται συχνότερα από το αριστερό.

Ταξινόμηση
Αναφέρονται 3 τύποι βλάβης του βραχιονίου πλέγματος.Στον 1ο τύπο που είναι οσυνηθέστερος, η βλάβη αφορά την 5η και 6η αυχενική ρίζα και είναι γνωστή ως παράλυση ανωτέρου τύπου ή Erb-Duchenne.Στο 2ο τύπο ή κατώτερο τύπο ή Klumpke, που είναι σπάνιος, η βλάβη αφορά την 8η αυχενική και την 1η θωρακική ρίζα στον 3ο τύπο η βλάβη αφορά ολόκληρο το βραχιόνιο πλέγμα και η παράλυση είναι ολικού τύπου.

Θεραπεία
Οι περισσότεροι ασθενείς με μαιευτική παράλυση, αμέσως μετά τη γέννηση, παρουσιάζουν χαλαρή παράλυση. Αν η νευρική κάκωση είναι νευραπραξία ή απλή αξονότμηση, τότε η αυτόματη αποκάτασταση αρχίζει από μερικές ημέρες μέχρι εβδομάδες μετά τον τοκετό, και μπορεί να είναι πλήρης ήδη από τον τρίτο μήνα. Αν όμως η νευρική βλάβη είναι νευρότμηση ή αποκόλληση από το μυελό, η αποκατάσταση δεν είναι πλήρης και ο όποιος βαθμός βελτίωσης απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Η θεραπεία τους τρεις πρώτους μήνες , ανεξάρτητα από τον τύπο βλάβης είναι συντηρητική, δηλαδή συστηματική φυσικοθεραπεία και τακτική παρακολούθηση. Αν μέχρι τον τρίτο μήνα ζωής δεν υπάρχει αυτόματη αποκατάσταση, τότε υπάρχει απόλυτη ένδειξη χειρουργικής διερεύνησης και αποκατάστασης με μικροχειρουργική τεχνική. Φαίνεται ότι ηλικία των 4-6 μηνών είναι η καταλληλότερη επέμβαση.