Η χονδροπάθεια (ή χονδρομαλάκυνση) της επιγονατίδας (chondromalacia patellae) χαρακτηρίζεται από μαλάκυνση και ρωγμές του αρθρικού υαλώδους χόνδρου της επιγονατίδας και είναι συχνό αίτιο πόνου και αναπηρίας στους εφήβους και νέους ενήλικες. Τα συμπτώματα οφείλονται στις αλλοιώσεις των αρθρικών επιφανειών της επιγονατίδας ή/και της μηριαίας τροχιλίας  (Appenzeler D, 1989). Δεν συνοδεύεται πάντοτε από πόνο και συχνά ο βαθμός των αλλοιώσεων δεν σχετίζεται με τα συμπτώματα (Kipnis J and Scuderi G, 1995).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Η αιτιολογία της χονδροπάθειας της επιγονατίδας είναι άγνωστη.

Επιβαρυντικοί παράγοντες  

    Κακώσεις
    Σύνδρομο αυξημένης πλάγιας πίεσης της επιγονατίδας
    Αλγοδυστροφία
    Πρωτοπαθής εκφύλιση του χόνδρου (Goodfellow J et al, 1976; Bentley G, 1985;      Shahriaree H, 1985; Indelicato PA, 1988)
    Πλημμελής ευθυγράμμιση της επιγονατίδας στην μηριαία τροχιλία λόγω υπεξαρθρήματος, ανισορροπίας των τετρακεφάλων ή ραιβότητας/βλαισότητας της κνήμης
    Επιγονατιδομηριαία δυσπλασία (Hughston JC et al, 1984)
    Αδυναμία και διάταση των τετρακεφάλων
    Βλαισογωνία
    Πλατυποδία και υπερευλυγισία των αρθρώσεων (al-Rawi Z and Nessan AH, 1997)
    Αύξηση της γωνίας Q
    Υψηλή επιγονατίδα
    Χειρουργηθείσα ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου του γόνατος

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στα πρώιμα στάδια, η συντηρητική θεραπεία είναι αποτελεσματική.

Ανάπαυση
 Αποφυγή, βελτίωση ή διόρθωση των επιβαρυντικών παραγόντων
 Αποφυγή των δραστηριοτήτων οι οποίες προκαλούν ή επιδεινώνουν τα συμπτώματα (π.χ. ανέβασμα/κατέβασμα σκάλας). Επιτρέπεται η ποδηλασία και η κολύμβηση, που δεν συνδέονται με χονδροπάθεια της επιγονατίδας (Welsh R and Hutton C, 1990).
Ασκήσεις ενδυνάμωσης των τετρακεφάλων, μετά την υποχώρηση του πόνου (Desnica Bakrac N, 2003). Οι ασκήσεις ενδυνάμωσης των κατάλληλων μυών βοηθούν στην επανευθυγράμμιση της επιγονατίδας και προοδευτικά ελαττώνουν ή εξαφανίζουν τα συμπτώματα, όταν η κακή θέση της επιγονατίδας δημιουργεί μυική ανισορροπία
Οι τεχνικές παρακέντησης/πιεστικής επίδεσης ανακουφίζουν από τον πόνο
 Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα
 Τα ορθωτικά ένθετα ανακουφίζουν εάν τα συμπτώματα είναι αποτέλεσμα στροφής της κνήμης ή πρόσθιας κλίσης της μηριαίας κεφαλής.

Ελεγχος των συμπτωμάτων, ισομετρικές ασκήσεις ενδυνάμωσης των τετρακεφάλων και κυρίως του έσω πλατέος μυός (VMO). Οι ασκήσεις του VMO γίνονται με τον ασθενή καθισμένο, ο οποίος ανυψώνει το πόδι του από 30ο σε πλήρη έκταση, ενάντια σε αντίσταση (Subotnick S, 1989), και επαναλαμβάνονται έως 30 φορές.
 Ηλεκτρική διέγερση του VMO
 Ομάδες ισοτονικών ασκήσεων – κάμψεις (καθίσματα) του τετρακεφάλου και διατατικές ασκήσεις του Αχίλλειου τένοντα

Ψυχρά επιθέματα και ανύψωση ή RICE (Rest, Ice, Compression and Elevation) (ανάπαυση, πάγος, ελαστικός επίδεσμος και ανύψωση). Τα ψυχρά επιθέματα (κρύες κομπρέσσες) τοποθετούνται 4-8 φορές την ημέρα επί 20΄κάθε φορά. Οι παγοκύστεις με γέλη είναι ψυχρότερες από τον πάγο, γι΄αυτό και δεν πρέπει να εφαρμόζονται πάνω από 10΄.  Ο ελαστικός επίδεσμος αφαιρείται κάθε 4 ώρες και ξανατοποθετείται.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ( HILTERAPIA)
Η αποκατάσταση της χονδροπάθειας  της επιγονατίδας προβλέπει ανάπαυση, αποχή από δραστηριότητες που προκαλούν πόνο, την εκτέλεση ασκήσεων έκκεντρης ενδυνάμωσης του μυ, τη διέγερση της παραγωγής κολλαγόνου μέσω του μασάζ και των διατάσεων και την προσφυγή στη θεραπεία λέιζερ, συγκεκριμένα στην Hilterapia. Εκτός του ότι εγγυάται γρήγορα αποτελέσματα στον πόνο, το λέιζερ HILT® πράγματι ασκεί βιοδιεγερτική δράση και επιταχύνει τις διαδικασίες παραγωγής του κολλαγόνου, που επιτρέπουν την ανασυγκρότηση ενός υγιούς τένοντα.
Η αναλγητική και βιοδιεγερτική δράση είναι χρήσιμες και για τη θεραπεία της αρθρίτιδας. Η Hilterapia επιτρέπει την εξασφάλιση γρήγορης ανταπόκρισης στο σύμπτωμα του πόνου. Επιπλέον, η ικανότητά της να δρα σε βάθος επιτρέπει την άσκηση της βιοδιεγερτικής δράσης κατευθείαν στους χόνδρινους ιστούς. Πειραματικές έρευνες αποδεικνύουν την ικανότητά της να διεγείρει την παραγωγή χόνδρινου ιστού, ενώ οι πρώτες κλινικές μελέτες επιβεβαιώνουν την ευεργετική της δράση στα συμπτώματα, κυρίως στον πόνο, αλλά, εν μέρει, και στις αιτίες.Η βιοδιεγερτική δράση της Hilterapia πάνω στα κύτταρα του χόνδρινου ιστού (χονδροκύτταρα) μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη θεραπεία της χονδροπάθειας.Μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε επαγγελματίες αθλητές που παρουσίαζαν χονδροπάθεια του γόνατος, οφειλόμενη σε προβληματική σταθερότητα της άρθρωσης, απέδειξε ότι 10 διαδοχικές συνεδρίες Hilterapia συνέβαλαν στην εξασφάλιση κλινικής βελτίωσης, από την άποψη της μείωσης του πόνου και της φλεγμονής, που συνοδευόταν από ελάττωση του αρθρικού εξιδρώματος.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, η χονδροπάθεια της επιγονατίδας μπορεί να εξελιχθεί σε οστεοαρθρίτιδα. Στα νεαρά άτομα, η έκβαση είναι καλή εάν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα σε πρώιμα στάδια και εφαρμοσθούν ανάλογα προσαρμοσμένες ασκήσεις και ενδυνάμωση των τετρακεφάλων. Στα άτομα αυτά, η χονδροπάθεια συνήθως υφίεται κατά το 30ό έτος της ηλικίας και σπάνια εξελίσσεται σε οστεοαρθρίτιδα (Bentley G, 1989).